Zelfcompassie

Dankbaarheid maakt gelukkig

Geluk maakt niet dankbaar, dankbaarheid maakt gelukkig (en minder materialistisch).

Mensen die telkens weer de goede kanten van het leven kunnen zien en daar dankbaar voor zijn, kunnen plezier en inspiratie ervaren in alledaagse zaken, niet alleen in bijzondere gebeurtenissen. Als je dankbaar bent zal je leven meer voldoening geven, zinvoller en productiever zijn (Emmons & Crumpler, 2000). Omdat het leven op zichzelf meer voldoening geeft en je meer focust op wat je hebt, zul je ook minder materialistisch zijn (Lambert et al. 2009). Dankbaarheid maakt het dus makkelijker om minimalistisch te leven, en is daarmee ook direct beter voor het milieu.

Dankbaarheid zorgt voor meer welbevinden omdat dankbaarheid gerelateerd is aan positieve emoties als tevredenheid, geluk, trots en hoop. Dankbaarheid heeft ook een positieve invloed op het sociale functioneren. Omdat je de goede daden van een ander sneller opmerkt, zal je zelf ook sneller sociaal gedrag vertonen. Uit onderzoek (Gable et al., 2004) blijkt dat relaties sterker en intiemer worden wanneer je je dankbaarheid deelt met anderen.

Psychologen gebruiken dankbaarheid zelfs in therapie, om negatieve emoties als afgunst, verbittering, depressie en teleurstelling te verminderen (Bannink, 2009).

Dankbaarheid en tegenslag
Het is relatief eenvoudig om je dankbaar te voelen als alles goed gaat in je leven, maar in je leven zal je ook stressvolle en verdrietige momenten meemaken. Hoe kun je hier dankbaar voor zijn?
Het blijkt dat het een grote menselijke kracht is om in moeilijke momenten je zegeningen te tellen (Bannink, 2009). Je hoeft niet dankbaar te zijn op de moeilijke momenten zelf, maar je kunt wel dankbaar zijn voor de manier waarop je er mee leert omgaan of voor de betere tijden die erna komen (en de goede dingen je dan meer opvallen, omdat ze niet meer vanzelfsprekend zijn). Ook kun je dankbaar zijn voor wat er nog wel is. Door jezelf er met regelmaat aan te herinneren dankbaar te zijn, krijg je meer veerkracht om met moeilijke situaties om te gaan.

Dankbare mensen draven dus niet door in optimisme en leven niet in de illusie dat pijn en lijden niet bestaan. Ze kiezen er bewust voor om zich vooral te focussen op het positieve en zijn zich er daardoor meer van bewust dat ze niet overal recht op hebben, niet alles vanzelfsprekend is en dat het leven een gift is.

Dankbaarheid uitoefenen in je leven
Er is een simpele, maar effectieve oefening die je kunt doen om meer dankbaarheid te ervaren in het dagelijks leven: schrijf elke avond drie dingen op waar je dankbaar voor bent of die goed zijn gegaan. Dit kunnen grote dingen zijn, maar dit kunnen ook kleine dagelijkse dingen zijn. Dit wordt ook wel een dankbaarheidsdagboek genoemd. Uit onderzoek (Emmons & Shelton, 2005) blijkt dat je je na 21 dagen gelukkiger zult voelen.
Het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek werkt stress reducerend, helpt je om in slaap te komen en geeft inzicht in wat jij waardevol vindt in je leven. Bovendien kan je dankbaarheidsdagboek je opvrolijken. Als je je slecht voelt kun je door je dankbaarheidsdagboek bladeren om jezelf te herinneren aan de goede dingen in het leven.

-Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
-Emmons, R.A. & Crumpler, C.A. (2000). Gratitude as human strenght: Appraising the evidence. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 56-69.
-Emmons, R.A. & Shelton, C.m. (2005). Gratitude and the science of Positive Psychology. In: CR. Snyder & S.J. Lopez, (2005). Handbook pf Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
-Gable, S.L., Impeyy, E.A., Reis, H.T. & Asher, E.R. (2004). What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of Personality and Social Psuchology, 87, 2, 228-245
-Lambert, N.M., Funcham, F.D., Stillman, T.F. & Dean, L.R. (2009). More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 4, 1, 32-42

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *